《LOL》2017 英雄聯盟 世界大賽 冠軍賽 – SKT vs SSG – Game 3 (Leona SP)

《LOL》2017 英雄聯盟 世界大賽 冠軍賽 – SKT vs SSG – Game 3 (Leona SP)
Đánh giá

《LOL》2017 英雄聯盟世界大賽冠軍賽- SKT vs SSG – Game 3 ⭐ SUBSCRIBE : https://goo.gl/dbhChd 2017 世界大賽總決賽,位於北京鳥巢的最終之戰! 會是本次 …

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"