ÂM TRUNG QUỶ TÁC GIẢ: THỤC LINH BÀ BÀÂM TRUNG QUỶ TÁC GIẢ: THỤC LINH Ngoài t

ÂM TRUNG QUỶ 😰 TÁC GIẢ: THỤC LINH BÀ BÀÂM TRUNG QUỶ TÁC GIẢ: THỤC LINH
Ngoài trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tối heo hút, bầu không khí đang nặng như chì. Toàn vừa biết kết quả thi đại học. Số điểm không hề thấp nhưng vẫn quá xa vời với chữ “Đỗ”. Bố Toàn hút điếu thuốc phì phèo, giọng đay nghiến: “Hổ cho bao nhiêu… Khác