An Nam Tứ Đại Khí gồm có: tượng Phật chùa Quỳnh Lâm; tháp Báo Thiên; chuông Ngân

An Nam Tứ Đại Khí gồm có: tượng Phật chùa Quỳnh Lâm; tháp Báo Thiên; chuông Ngân Thiên và vạc Phổ Minh là 4 kỳ quan, quốc bảo và công trình nghệ thuật dưới triều Lý, Trần.
Vì sao chúng là những báu vật chấn hưng cả một quốc gia hay sau xa còn ẩn chứa những điều bí ẩn gì trong 4000 năm qua?