Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và đ

Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh…

(Trích Kiếp sau)