Bà Ngoại Trang Lê chửi té tát vào mặt GS TS Bùi Hiền và Tiến Sĩ Đoàn Hương về việc đổi Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=b_F5cLFBAfo
Bấm Like, Share và Subscribe tại đây: https://goo.gl/GqEYzK Bà Ngoại Trang Lê chửi té tát vào mặt GS TS Bùi Hiền và Tiến Sĩ Đoàn Hương về việc đổi Tiếng Việt.