Bạn thân mến, Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp tới tận 7 vạn 8 ngàn kiểu người. Mỗi

Bạn thân mến,

Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp tới tận 7 vạn 8 ngàn kiểu người. Mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi tính. Không có ai giống ai hết trơn!

Có những người mà mình vô cùng yêu mến, đối xử tốt với ta, yêu thương ta và luôn nói những lời thật lòng. Ngược lại, sẽ có những người mình thấy không hợp. Okay, không hợp thì thôi “nước sống không phạm nước giếng” thế là xong.

Nhưng có những kiểu người rất rất oái oăm, mình chả làm gì, họ lại ghét mình, nói xấu gì rồi thì buôn chuyện sau lưng. Mà mỗi câu chuyện đó, độ phóng đại phải lên đến tận giời.

Mình biết làm sao bây giờ? Sao lại có những con người khẩu nghiệp, ăn sẵn, bẩn tính, thảo mai thảo mốt như thế? Giời ơi là giời!

Không có sao hết bạn thân mến. Đấy là lẽ thường tình ở đời mà, đời mà không có những người như vậy thì cuộc sống ta lại quá êm đềm.

Đến cô Tấm xinh xắn trắng trẻo trong truyện cố tích còn gặp ai oán bi ai suốt thời nhỏ, huống chi đến mình. Ngoài đời thực, những giống người “miệng lưỡi thế gian” ấy có mà chỉ thừa chứ không hề thiếu.

Ôi thôi thế biết làm sao bây giờ?

Chả làm sao cả! Mình cứ đường hoàng mình sống thôi! Mình đâu có làm gì khuất tất mà phải sợ! Cho người ta nói này nói nọ, mình đừng để vào tai. Mình cứ vui vẻ cứ an nhiên cứ hạnh phúc, chớ có tức giận làm gì, phí công. Mình tức giận là người ta đạt được mục đích rồi. Cuộc sống mình không an ổn là họ càng được nước mở cờ trong bụng.

Không, tôi đây cứ sống vui, khỏe, có ích. Tôi sống cho tôi chứ nào sống cho ai. Người ta ghét thì kể cả lúc mình nhịn thở mình chết người ta cũng ghét. Đây phổi tôi to lắm, đời tôi tươi lắm. Nha!

Còn mấy người khẩu nghiệp nhớ, có ngày “nghiệp tụ vành môi”, nghen!

ST