Bí ẩn khả năng dịch chuyển tức thời ở con người

KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI

Khả năng của con người là vô tận. Cho đến nay chúng ta mới chỉ khám phá và tận dụng được 5 giác quan. Còn nhiều khả năng khác mà chính chúng ta còn không nhận ra.