Bớt nghe – bớt nói – bớt nhìn Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an Bớt si – bớ

Bớt nghe – bớt nói – bớt nhìn
Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an
Bớt si – bớt giận – bớt than
Để tâm thanh tịnh, bình an cho mình
Mừng ngày Lễ Phật Đản!

Gửi bình luận