Bùa ngải và những chuyện liêu trai, kinh dị (Bài 1)

Vẽ bùa là hình thức viết cổ tự, như một lời cầu Thánh thần thỉnh nhờ việc gì đó. Khi làm bùa, các thầy phải ăn chay 7 ngày cho tâm thế thanh sạch, làm lễ cầu để có sự tập trung cao độ; khi viết thì viết một mạch không dừng, tránh đứt mạch vẽ, đường tâm linh nối thầy với cõi linh thiêng mỏng như chỉ mành, nếu dừng giữa chừng, bùa thiếu ứng nghiệm. Với nèm cũng vậy, đó là những bài chú cổ được lưu truyền cả nghìn năm, có thể từ thời Hùng Vương.
http://danviet.vn/…/bua-ngai-va-nhung-chuyen-lieu-trai-kinh…

Bùa ngải và những chuyện liêu trai, kinh dị (Bài 1)