“Búp bê ma ám” khiến cả gia đình người phát điên, kẻ hoảng hồn lo sợ