Cách bốc lại bát hương cuối năm, tiền tài ồng ộc chảy vào, may mắn suốt năm sau