Cảm xúc của Pewpew về việc Dan Hauer chửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

https://www.youtube.com/watch?v=fZYkID8qe54
Haizz dư âm tràn lan kia Dan ơi.

Gửi bình luận