CAMERA GIẤU KÍN Gây Khát Khao và Thương Nhớ Nhất Việt Nam 2017

CAMERA GIẤU KÍN Gây Khát Khao và Thương Nhớ Nhất Việt Nam 2017
Đánh giá

Phóng sự camera giấu kín ở đồ sơn hải phòng gây sốt cộng đồng mạng. Gây bao nỗi khát khao và thương nhớ cho các thanh niên.

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"