CAMERA GIẤU KÍN Gây Khát Khao và Thương Nhớ Nhất Việt Nam 2017

https://www.youtube.com/watch?v=DQ79Vmosvto
Phóng sự camera giấu kín ở đồ sơn hải phòng gây sốt cộng đồng mạng. Gây bao nỗi khát khao và thương nhớ cho các thanh niên.

Gửi bình luận