Camera giấu kín: Vào vai các phượt thủ “xin ngủ nhờ”14:30

  • 0

Camera giấu kín: Cận cảnh “xin ngủ nhờ” của các phượt thủ Trời nhá nhem tối tại một cung đường độc đạo quanh co hẻo lánh ở vùng núi tây bắc, 2 diễn viên của chương trình trong vai khách đi phượt bị hỏng phương tiện phải bỏ lại xe phải lần mò trong đêm tìm chỗ ngủ, liệu rằng gia đình nào sẽ cho họ ngủ nhờ?

Gửi bình luận