Cầu Cơ Ký sự 2h59′ – Cầu Cơ Thể loại: Kinh dị hiện đại, trinh thám, phiêu lưu, h

Cầu Cơ 😨Ký sự 2h59′ – Cầu Cơ Thể loại: Kinh dị hiện đại, trinh thám, phiêu lưu, hành động. Tác giả : Tống Ngọc
Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, Minh đã trải qua một trận đả kích rất lớn. Cậu phần nào tin vào thế giới tâm linh, đối với những chuyện trong quá khứ, Minh càng muốn quên thì lại càng nhớ sâu… Khác




Gửi bình luận