Cậu Tuấn Tử vi Tối 8/12: Con Giáp, Tuổi Làm Ăn Mãi Không Lên14:08

  • 0

cậu tuấn chuyên xem tử vi,lập lá số tử vi tướng số qua cung mệnh can chi ngũ hành và ngày tháng năm sinh kết hợp xem cả nhân tướng mặt, tướng nốt ruồi từ đó luận ra số mệnh chính xác

Cậu Tuấn Tử vi Tối 8/12: Con Giáp, Tuổi Làm Ăn Mãi Không Lên

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Thì nó ko phạm số thì đâu nó xui cho có bồ.
Nếu mà ngoan quả thì ai gọi là phạm số. Phải giải số thì mới tâm nó mới yên chứ. Nếu chữa bằng thực tế thì chỉ có đánh đập từ bỏ thôi khỏi phải lễ nữa