Cay đắng đời thiếu nữ lấy kẻ Cưỡng bức mình… làm Chồng24:31

  • 1,714,387 views
Loading...

  • Cay đắng đời thiếu nữ lấy kẻ Cưỡng bức mình… làm Chồng – Phía sau bản án mới nhất 2017. Có lẽ chẳng ai có thể chắc chắn vào sự lựa chọn người bạn đời của mình, vì vậy hôn nhân giống như … đánh bạc. May rủi đấy song ai cũng có một niềm tin về hạnh phúc. Duy chỉ có một người, một người phụ nữ đã quyết định đặt cược tương lai vào tay một kẻ chẳng những không tốt mà còn từng hãm hiếp mình. Nguồn ANTV.

    Gửi bình luận