“Cha làm thịt con” – Thảm kịch kinh hoàng trong nạn đói 1960 ở Trung Quốc

Cha giết con, thảm cảnh kinh hoàng

“Cha làm thịt con” – Thảm kịch kinh hoàng trong nạn đói 1960 ở Trung Quốc

Bức ảnh “cha làm thịt con” trong kho lưu trữ hồ sơ công an địa phương huyện Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam, được lưu truyền trên mạng Internet là một bằng chứng rõ nét cho thảm kịch “ăn thịt người” trong những năm nạn đói từ 1958-1961 ….