Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả!

Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi.
Con cái thích vòi mà không biết trả!

Gửi bình luận