Chém gió hài hước cải tiến tiếng việt

Cải tiến tiếng việt hài hước. Chém gió cải tiến tiếng việt cũng Tuấn Tiền Tỉ và Hải Dớ.