Chú chó biết chơi đá bóng cực kỳ thông minh01:04

  • 0

Đây là chú chó được huấn luyện để biết “đá” bóng vào lưới và cũng có thể làm thủ môn bắt bóng rất chuẩn. Bạn có thích có một chú chó như thế không?