Chuyện chưa biết về người phục dựng trò chơi ‘tế nhị’ nhất Việt Nam

Sau nửa đêm thì tháo khoán, nam nữ tự do quan hệ tính dục. Nếu có em bé thì cả làng được lộc

Chuyện chưa biết về người phục dựng trò chơi ‘tế nhị’ nhất Việt Nam

Nguyên bản của lễ hội “Linh tinh tình phộc” còn có trò tháo khoán vào lúc nửa đêm, tức là khi đèn tắt hết, trai gái thả sức quan hệ tình dục. – 383501