[CHUYỆN MA] CÔ TƯ LIÊN CHẾT OAN Câu chuyện này có thật không đọc khi qua 12h dựa

[CHUYỆN MA] CÔ TƯ LIÊN CHẾT OAN Câu chuyện này có thật không đọc khi qua 12h 🙏dựa theo lời kễ của Trần Thanh Hải . Năm đó tôi mới có 16 tuổi, hàng ngày cứ mỗi buổi chiều đi học về ngang bụi tre làng là gai óc nổi lên, về hỏi má : má bảo! Bụi tre đó là nơi phát hiện xác của thiếm tư Liên, không biết…