Có 2 sai lầm lớn trong cuộc sống: 1 là: sống cho người khác coi 2 là: coi ngườ

Có 2 sai lầm lớn trong cuộc sống:

1 là: sống cho người khác coi

2 là: coi người khác mà sống

Thật ra chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được.

Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình.