CoinDaily 10.1.2018 – Kodak hồi sinh nhờ công nghệ blockchain và KodakCoin

CoinDaily 10.1.2018 – Kodak hồi sinh nhờ công nghệ blockchain và KodakCoin – Hàn Quốc kêu gọi hợp tác kiểm soát cryptocurrency – Tin xấu dồn dập, Bitcoin giảm giá mạnh.