Con đã được đưa vào BV Hà Giang và được chăm sóc rồi Bác sĩ nào cứu em? Một chị

Con đã được đưa vào BV Hà Giang và được chăm sóc rồi

Bác sĩ nào cứu em?

Một chị bạn ở Hà Giang gửi cho tấm ảnh này, mà lòng đau như cắt. Không biết làm gì giúp được cháu bé, vì không có chuyên môn.

Cháu bé ở Khố Mỷ (Quản Bạ) bị bỏng, nhưng nhà nghèo, không cho bé đi bệnh viện. Người Mông ở núi cao, ít học, lạc hậu, sống thuận theo tự nhiên, nên họ cứ…

Khác