Công nhận đọc xong bài viết này thấy chúng ta thờ cúng lắm thứ quá Bộ lạc Việt

Công nhận đọc xong bài viết này thấy chúng ta thờ cúng lắm thứ quá

Bộ lạc Việt

Mấy hôm nay nói chuyện cúng bái xin xỏ thánh thần, gạch đá nhận nguyên quả núi, từ những kẻ cuồng tín.

Ngẫm lại, thấy rất đông người Việt đang đưa đất nước quay về thời kỳ Bộ Lạc, Bộ Tộc.

Ở trên núi cao, nhiều bộ tộc ít người cúng đủ các loại thần thánh. Cúng cả tổ ong, hòn đá, bất kể…

Khác