Day nau an | Món Vịt tần cung đình

https://www.youtube.com/watch?v=GQOKIRTdjKE
Video hướng dẫn Day nau an, làm món Món Vịt tần cung đình Dạy nấu ăn, Video hướng dẫn làm món ngon, các món du lịch, món nhậu, nhà hàng, khách sạn.