ĐỀN THỜ CÔ BÉ CÂY XANH – BẮC GIANG. Cô Bé Cây Xanh được thờ tại đền Cô Bé Cây X

ĐỀN THỜ CÔ BÉ CÂY XANH – BẮC GIANG.

Cô Bé Cây Xanh được thờ tại đền Cô Bé Cây Xanh tại Khu du lịch tâm linh Suối Mỡ. Đây chính là đền chính của Cô. Đền Cô nằm cách Đền hạ Suối Mỡ chừng 2 km. Đền Cô là một gian thờ nhỏ. Sự tích của Cô hiện chưa có nhiều tài liệu.

Tương truyền Cô Bé Cây Xanh theo hầu Quế Mỵ Nương Công chúa. Quế Mỵ Nương Công Chúa chính là tên gọi khác của Mẫu Thượng Ngàn.

Quế Mỵ Nương Công Chúa chính là Mẫu Thượng Ngàn được thờ tại các đền Hạ, đền Trung, đền Thượng trong Quần thể Du lịch đi tích Tâm linh Suối Mỡ.

Đền thờ cô bé cây xanh là một ngôi đền nhỏ, nhưng uy nghi, linh thiêng. Cung thờ chính bản đền là thờ Cô bé Cây Xanh. Phía sau tượng thờ của Cô là Tam Tòa Thánh Mẫu.

Cô Bé Cây Xanh choàng xiêm y màu xanh, đầu vấn khăn xanh cài trâm hoa, ngự trong khám sơn son thiếp vàng.

Đền Cô Bé Cây xanh hiện nay vẫn là ngôi đền nhỏ, các ban Cô, ban Cậu còn nhỏ và bài trí còn khá đơn sơ.

Nghe nói đền Cô Bé Cây Xanh là một ngôi đền khá linh thiêng. Nếu ai có dịp qua khu du lịch tâm linh Suối Mỡ nên ghé qua đền Cô bé Cây xanh để xin lộc Cô. Để xin cho tươi như lá, tốt như hoa.

Ai về suối mỡ Bắc Giang
Ghé thăm cô bé cảnh xanh ngự đền
Đền cô bé nhỏ xinh xinh
Hàng cây tươi tốt oai linh thuở nào.

Nếu ai đã về tuyên quang rồi thì cũng xin lưu ý là : Cô Bé Cây Xanh ngự ở Bắc Giang có sự tích khác với Cô Bé Cây Xanh ở đền cảnh xanh Tuyên Quang. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể coi cô là cô bé thượng ngàn.
Cũng nói thêm rằng Cô bé Thượng Ngàn có rất nhiều hiện thân như: Cô Bé Mỏ Than, Cố Bé Minh Lương, Cô Bé Chí Mìu, Cô Bé Suối Ngang, Cô Bé Đông Cuông…
-st-
A Di Đà Phật !