ĐÔI ĐIỀU VỀ TƯỚNG SỐ NGƯỜI PHỤ NỮ TƯỚNG PHÁP CỔ ĐỐI VỚI TƯỚNG PHỤ NỮ Theo sự

ĐÔI ĐIỀU VỀ TƯỚNG SỐ NGƯỜI PHỤ NỮ
TƯỚNG PHÁP CỔ ĐỐI VỚI TƯỚNG PHỤ NỮ

Theo sự phân tích của cổ tướng học thì nhất âm nhất dương, cái đạo ấy không thể loạn, nhất cương nhất nhu, cái lý ấy không thể trái.

Đàn ông là thuần dương chi hình nên thể cương.
Đàn bà là thuần âm chi hình nên thể nhu.

Chỗ dụng của thể cương là hùng mạnh. Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo. Nếu nữ tính nhu hòa, tướng mạo mềm mại, tú lệ mới thật là tướng tốt có thể phú quý. Nếu tướng mạo cương bạo nhiều chất đực là tướng xấu bần tiện hung tai.

Cổ tướng pháp nghiên cứu tướng phụ nhân gồm có:

Đạt ma phụ nhân tướng.
Ma Y thu đàm nguyệt
Quỉ cốc tướng phu nhân ca
Nữ ngọc quản quyết
Linh đài bí quyết
Trần Hy Di động nguyên kinh.
Xin lần lượt ghi lại những phần quan trọng tinh hoa của những sách ghi trên:
Nói về tướng vương phi và phu nhân và tướng vượng phu ích tử: Phàm đàn bà xương cốt tiên tuấn, thần khí uy nghiêm, ẩn trọng mà ít mị, ngũ nhạc khoan đại, hành động thông minh, nhanh nhẹn như lưu thủy, thanh âm êm và trong sáng như ngọc rơi là tướng vương phi.
Phàm đàn bà ngũ nhạc đoan hậu, cốt khí lỗi lạc, thần sắc ôn hòa là tướng phu nhân.
Cốt khí hiện lên ở đâu?

Toàn bộ cốt khí sang quý hiện lên ở trán và mũi. Người nào long hổ giốc có ẩn cốt chạy lên đến chân tóc, người nào mà ấn đường hoặc thiên trung mà cốt khí hiện lên một miếng vuông bằng phẳng, sáng sủa gọi là ngọc hoàn cốt. Người nào xương sống mũi chạy dài nối với ấn đường, khí sắc rực rỡ gọi là phục tê quán đỉnh. Tất cả đều là những bà cực cao sang. Điều cần chú ý là cốt khí đẹp vẫn phải được phối hợp với các bộ vị khác, nếu có bộ vị hình khắc thì ngôi bậc phu nhân khó lòng trường cửu.

Long nhan phượng cảnh tất phối quân vương. Đàn bà diện mạo thân hình có xương cốt tiên tuấn như rồng nổi bật lên quan thái tú di và cổ như con thái phượng chính là tướng hoàng hậu vậy.
Ở xã hội hiện đại, vợ một nguyên thủ quốc gia thường không có tướng đẹp như hoàng hậu xưa bởi lẽ ngôi nguyên thủ không mang tính chất bệ rồng chín tầng như thời cổ, thêm nữa chính quyền ngày nay đã chia sẻ làm nhiều trung tâm. Có thể vợ của một nhà đại tư bản nắm vận mệnh quốc gia mang nhiều tướng đẹp hơn vợ vị nguyên thủ.

Có những câu thơ phú về tướng vượng phu rằng:

Hữu nữ sinh lai diệt tế viên
Ngũ quan lục phủ tế tu khan
Nhan trường phát hắc liên hoa kiểm
Định giá triều trung phú quý hiền.
Nghĩa là:
Có người con gái sinh ra mặt tròn xinh xắn
Ngũ quan lục phủ thăng bằng dễ ưa
Mắt dài tóc đen đôi má ửng hồng
Sẽ lấy chồng hiền và phú quý.
(Trích “Ngọc Quản Quyết”)
Phụ nữ thân hình thượng hạ bình
Mục như biểm tất tất thông minh
Thân tài chu chính tam tài mãn
Phú quý phong nhiêu túc nhất sinh.

Nghĩa là:
Người đàn bà thân hình trên dưới đều đặn
Mắt đen như sơn thì thông minh
Mũi lưỡng quyền tương đối vừa vặn
Suốt đời phú quý phong lưu

Thần khí phân minh hắc bạch phân
Bất sân nhi nộ cốt hoàn thành
Thanh tự kim huỳnh, ưỡng thanh vận
Tử đạt phu vinh sự quý nhân

Nghĩa là:
Thần khí sáng suốt, mắt đen trắng phân minh
Lúc giận mà không dữ, không tục
Tiếng nói trong trẻo như chuông vàng
Chồng sang con hiển đạt, suốt đời quyền quý

Phụ nữ uy nghiêm, tiếng nói như chim yến hót, lời lẽ ôn tồn, tai trắng và dầy, trán rộng tròn trịa, tóc đen như lông quạ, mục thần trong sáng, nhìn chính trực, nhân trung rõ ràng, quyền cốt ẩn ẩn bằng phẳng và rộng rãi, trán phẳng đoan chính, môi hồng răng trắng, xương thịt tương xứng, ngón tay dài, mũi thon, thẳng là những tướng sang quý. Phụ nữ tai mọng tròn, bàn tay mịn đỏ hồng, trán thẳng, mắt đẹp, tính tình khoan hậu, hàm đầy, nhân trung dài, góc trán chân tóc không khuyết hãm, dưới mắt đầy đặn là những tướng giàu.

Mặt vuông vắn chữ điền, lưng rộng bụng tròn, mặt đen thân trắng, môi hồng, ngón tay búp măng, lông mày trắng treo, răng đều như hạt lựu, người thơm tho vừa giàu vùa sang.
Nói về tướng đa phu:
Ra đường đánh giá người trinh thục
Trong dạ sao mà những gió trăng
Mới biết hồng nhan là thế thế
Trăm năm trăm tuối lại trăm thằng.

Những câu thơ trong bài “Cười người lang chạ” của Trần Tế Xương có một điểm sai ở chỗ: “Đã trăm năm trăm thằng” thì không có cách gì mà đánh giá là người trinh thục dù chỉ là che đậy bề ngoài, vì gian tư đa phu, khắc sát phu đều có tướng cách hiển hiện thật rõ ràng.
Về đa phu, ngạn ngữ Tàu có câu: “Phụ nhất nhi dĩ, nhân tận khả phu”, nghĩa là: chỉ có một bố đẻ ra thôi nhưng ai cũng có thể làm chồng cô ấy được

Tướng đa phu thường đi cặp hai loại tướng:
a) Tiện dâm
b) Hung dữ.
Nữ lấy phu làm cung chủ yếu cho cuộc đời. Phu cung đã không ra gì thì đời cũng chẳng ra gì.
Người đàn bà hung dữ và tiện dâm thế nào cũng đa phu.
Sau đây là một câu chuyện vui về tướng và số đa phu:
Sách “Bí Truyền Tướng Pháp” viết:
– Nhất kiến khả úy cương cường nhi đa phu.
Vừa trông thấy đã gây cho người đàn ông cảm tưởng ơn ớn thì đa phu.
Nhất kiến khả khủng hình khắc nhi tâm ác.
Vừa trông thấy đã khiến cho người đàn ông ghê sợ thì khắc phu và tâm ác.
Nói về tướng khắc sát phu.
Khắc phu là làm cho chồng lụn bại, chia lìa. Sát phu là làm cho chồng chết.
Sách “Tử Bất Ngữ” của Viên Mai chép chuyện “Người đàn bà chín chồng” như sau:
– Vùng Cúc Dung có chín ngôi mộ nằm chung một chỗ. Dân chúng gọi là mộ cửu phu. Theo truyền thuyết thì trước đây vùng này có người đàn bà rất đẹp, chồng chết, có một con, gia tư khá. Lấy chồng nữa lại được một con, chồng lại chết. Đem chồng sau chôn cạnh chồng trước và cứ thế tiếp tục đến chín người đẻ chín con.
Đến khi người đàn bà ấy chết, nhà đem chôn với chín ngôi kia. Cứ mỗi khi mặt trời xế bóng là nơi đó âm phong nổi lên, đêm về nghe có tiếng cãi nhau om sòm như để tranh dành mỹ nhân. Dân vùng này chẳng ai dám đi qua. Họ bèn làm đơn lên quan huyện lệnh tên Triệu Thiên Tước. Viên huyện lệnh truyền cho đem đội lính lệ vác hèo xuống đánh vào mộ cửu phu mỗi mộ 20 hèo. Từ đấy về sau mới yên.
Đánh hèo vào mộ cho ma quỷ yên là chuyện hoang đường, nhưng mộ cửu phu thì có thật, đến nay vẫn còn.
Chuyện sát phu lại càng là chuyện rất thường xảy ra. Nhất là vào thời tao loạn, tướng sát phu đầy rẫy.
Tướng sát phu như đã nói ở trên rất nhiều nhưng mạnh nhất là tiếng nói, thứ đến mũi và lưỡng quyền, rồi sau nữa mới đến các bộ vị hoặc ám tướng khác.
Coi tướng phụ nữ trước hết phải nghe tiếng nói rồi mới đến sắc mặt, rồi đến hình thể, rồi mới đến tâm tư. Tiếng nói đặc biệt liên hệ tới tính mạng, hạnh phúc lứa đôi. Thanh âm phá thì các bộ vị khác dù có tốt đẹp cũng khó lòng cứu vãn khỏi mệnh số sinh ly tử biệt với chồng con.
Tiếng nói nam tử lấy âm thanh hồng lượng làm tốt, còn tiếng nói nữ tử chủ nhu hòa phải nhỏ nhẹ có âm điệu mới hay. Tối kỵ là tiếng nói sắc nhọn chói tai thì chẳng chôn chồng cũng khóc con, đàn ông tiếng nói chói tai suốt đời phá sản.
Thanh âm làm chói tai có hai loại: một loại thuộc kim, một loại thuộc mộc. Khắc phu vào loại thuộc mộc thì người chồng chết bình thường, nếu sát vào loại kim thì người chồng chết bất đắc kỳ tử.

Nguồn tổng hợp trên trang Sách Cổ về Huyền Học.
———
Sách Huyền Học – Tủ Sách Quý
Chuyên sách Tử vi, Kinh dịch, Tướng Pháp, Độn Toán, Binh Thư, Vu Thuật Huyền Môn….