“Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay” – Ngạn n