Gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời vốn không phải không có việc làm, mà là nhàm c

Gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời vốn không phải không có việc làm, mà là nhàm chán. Nếu như bạn không dành thời gian để tạo ra cuộc sống mà bản thân mong muốn, thì bạn sau cùng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa để đối phó với cuộc sống mà mình không mong muốn.

Weibo/ Rainie Nguyen dịch