Giải mã bùa yêu, ngải độc và điều huyền bí (Bài 2)

Ngải thực chất là cỏ cây, rễ lá, thứ nào cũng được tùy theo tính năng của dược liệu dùng để trị bệnh cứu người. Tuy nhiên thời trước giải phóng, từng có người chế ngải độc.

http://danviet.vn/net-viet/giai-ma-bua-yeu-ngai-doc-va-dieu-huyen-bi-40bai-241-445871.html

Giải mã bùa yêu, ngải độc và điều huyền bí (Bài 2)

Gửi bình luận