Hải quân Mỹ hát ‘Nối vòng tay lớn’ ở cầu Rồng – Đà Nẵng