Hệ lụy khôn lường của ma túy đá nhìn từ vụ Châu Việt Cường02:59

  • 0

Hệ lụy khôn lường của ma túy đá nhìn từ vụ Châu Việt Cường. Mặc dù chưa có những thống kê cụ thể về những bi kịch do hành động của các đối tượng ngáo đá gây ra, nhưng chỉ cần nhìn vào những vụ án liên tiếp xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy hậu quả khôn lường của ma túy tổng hợp dạng đá gây ra cho xã hội. Nguồn ANTV

Gửi bình luận