Kiều Trang Elight Xin Lỗi, Khóc Lóc15:39

  • 0

Giáo viên tiếng Anh có tên Kiều Trang ở trung tâm Elight đã xin lỗi khóc lóc vì bị Dan bóc quả phốt lớn. Trình độ hạn chế thì nghỉ dạy đi cho khỏe.

Gửi bình luận