Lê Thành là con Thế Chột hay Phan Quân???03:02

  • 221,607 views
Lê Thành là con Thế Chột hay Phan Quân???
Đánh giá

Xem phim mà thấy khó đoán ghê các bạn ạ. Có tình tiết xét nghiệm ADN chính xác Thành là con sếp Phan Quân mà giờ lại lòi ra nhật ký của Lương Bổng nói Thế Chột là bố Thành.

Chia sẻ video này
maxresdefault-9
"Tắt thông báo này"