LỖ MŨI : Mũi là thẩm biện quan ty, Ấn cung tài bạch hạn kỳ công dan

LỖ MŨI :

Mũi là thẩm biện quan ty,
Ấn cung tài bạch hạn kỳ công danh,
Người nào lỗ mũi ngửa lên,
Đầu thời nhỏ nhọn, như tên lại dài,
Tướng ấy bằng tiện hình hài,
Gạo lo buổi tối, đến mai chẳng còn,
Người nào mũi lớn đầu tròn,
Hai bên niên thọ, tợ hòn núi cao,
Của tiền dư để dư ăn,
Số giàu muôn hộ, ví bằng thạch vương,
Lại thêm thê thiếp hiền lương,
Tôn vinh tử giới, giữ an nghiệp nhà,
Người nào lỗ mũi bày xương,
Đầu như mỏ két, không lường hiểm sâu,
Mưu gian quỷ khóc thần sầu,
Thấy người giàu có, mưu hầu ra tay,
Hoanḥ tài có lúc dư xài,
Vãn niên nghèo khổ, chẳng ai thương giùm,
Hai bên trù táo lại không,
Sống mũi chẳng có, không mong dư tiền,
Tướng ấy số sớm quy tiên,
Bình sanh tật bệnh, liên miên trọn đời,

PS : Xin mời cao nhân luận tướng,

LỖ MŨI : Mũi là thẩm biện quan ty, Ấn cung tài bạch hạn kỳ công dan ảnh
LỖ MŨI : Mũi là thẩm biện quan ty, Ấn cung tài bạch hạn kỳ công dan ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments