LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM –TẬP 2: Bị chỉ trích vì cho anh chủ phòng gym ‘leo cây’Thị Nở’ lên tiếng.

LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM –TẬP 2: Bị chỉ trích vì cho anh chủ phòng gym ‘leo cây’ sau khi xem mặt, ‘Thị Nở’ lên tiếng.

Gửi bình luận