Mão đầu mở hội tháng giêng nức lòng Rước kiệu Mẫu cùng ông Hoàng Báo Sang Ghền