Mão đầu mở hội tháng giêng nức lòng Rước kiệu Mẫu cùng ông Hoàng Báo Sang Ghền

7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Adjdaphat

Nam mô a di đà phật

Nam mo a di đà phật

Nam mô A Di Đà Phật

AdidaPhat

Nam mo A Di Da Phat

A di da phat