Mỗi ngày cuộc sống đều trao gửi đến chúng ta một món quà, đó có thể là một bài h

Mỗi ngày cuộc sống đều trao gửi đến chúng ta một món quà, đó có thể là một bài học, đó có thể là niềm vui cũng có thể là nỗi buồn. Quan trọng bạn luôn đón nhận với tất cả lòng biết ơn và sự khiêm nhường.