Một chút từ vựng Tiếng Anh về Tết – Thầy Dan08:15

  • 446,194 views
Một chút từ vựng Tiếng Anh về Tết – Thầy Dan
Đánh giá

Các từ vựng về các đồ dùng ngày Tết và lời chúc Tết dịch qua tiếng Anh. Just some vocabulary about Tet. Happy New Year, everybody. Support this channel: https://www.patreon.com/danhauer Buy a t-shirt: http://printstyle.vn/danhauer Music by Pablo Yang.

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"