Một chút từ vựng Tiếng Anh về Tết – Thầy Dan08:15

 • 526,142 views

 • Các từ vựng về các đồ dùng ngày Tết và lời chúc Tết dịch qua tiếng Anh. Just some vocabulary about Tet. Happy New Year, everybody. Support this channel: https://www.patreon.com/danhauer Buy a t-shirt: http://printstyle.vn/danhauer Music by Pablo Yang.

  loading...

  Leave a Reply

  Trở thành người comment đầu tiên!

    Theo dõi  
  Nhận thông báo