Mua vàng cầu tài lộc ngày vía Thần Tài nhưng nguồn gốc thì không phải ai cũng biết

Tại sao lại mua vàng ngày vía Thần Tài?

Mua vàng cầu tài lộc ngày vía Thần Tài nhưng nguồn gốc thì không phải ai cũng biết

Người dân thường mua vàng ngày vía Thần Tài, mua vàng đầu năm để cầu mong tài lộc cho gia đình. Nhưng tại sao lại mua vàng mà không phải thức khác thì không phải ai cũng biết điều đó.