NGHIỆP ÂM :( Chập 18: Hồi kết của một linh hồn – Âm luật và thiên định. … -V

NGHIỆP ÂM

Chập 18: Hồi kết của một linh hồn – Âm luật và thiên định.

-Vạn vong quỷ trận, bát phương tứ quỷ, nhất tề ứng linh
Tiếng nam nhân chạc tuổi thanh niên không rõ từ đâu vọng lại khiến thầy Hữu được phen kinh ngạc. Đoạn thầy Hữu dừng hẳn quyết chú, một tay điểm mạnh vào huyệt nhân trung, một tay…

Khác