Người đẹp bikini nổi giận vì bị sàm sỡ trên sóng truyền hình