Người khôn chửi khéo nửa câu Để cho người dại tưởng đâu khen mình. Người dại ă

Người khôn chửi khéo nửa câu

Để cho người dại tưởng đâu khen mình.

Người dại ăn uống nhiệt tình

Người khôn rượu uống nửa bình là ngưng.

#Tục_ngữ