‘Người phán xử’, ‘mẹ chồng tai quái’ sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018?

‘Người phán xử’, ‘mẹ chồng tai quái’ sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018?
Đánh giá

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết nếu đưa vào như một cách quảng bá cho phim thì anh không lựa chọn hình thức này, nhưng có thể đưa vào một phần để…

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"