Người phán xử tập cuối những hạt sạn khiến cái kết của phim mất đi sự trọn vẹn hoàn hảo

Người phán xử tập cuối những hạt sạn khiến cái kết của phim mất đi sự trọn vẹn hoàn hảo.Trong tập cuối, sự nghi ngờ Lê Thành là con trai của…

Gửi bình luận