Người ta có xu hướng làm tổn thương người thân và làm hài lòng người dưng… Cũn

Người ta có xu hướng làm tổn thương người thân và làm hài lòng người dưng… Cũng như làm khổ người thương mình và chịu khổ vì người mình thương :(( @$%#

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Đúng rôì.tại sao nhờ????

Chính xác