Nhạc sĩ Quốc Trung đụng độ…côn đồ – Camera giấu kín

https://www.youtube.com/watch?v=e0CIUVasnPk
Nhạc sĩ Quốc Trung đụng độ…côn đồ – Camera giấu kín Đang dùng bữa tại nhà hàng, bỗng nhạc sĩ Quốc Trung và những người bạn gặp phải côn đồ….